Wijkbeheer

Nieuwe wijkwebsite malburger.nl

Malburger.nl website van Malburgen
De website malburgen.nl wordt sinds eind 2014 niet meer geupdate. Voor al het actuele nieuws in en over Malburgen kunt u de website www.malburger.nl bezoeken.

Politie en de Wijkagenten

In Malburgen zijn vier wijkagenten werkzaam. De wijkagenten werken gericht op een aantal wijkproblemen die direct te maken hebben met uw veiligheidsbeleving.

Het motto van de wijkagent is 'samenwerken aan veiligheid', dat betekent dat hij het niet alleen aankan. Wacht daarom dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar spreek hem of haar aan op straat of maak een afspraak. U kunt de wijkagent bereiken via het politiebureau of telefonisch via 0900-8844.

Doggy poles in Oost-Noord

Huisdieren zijn leuk gezelschap en brengen vaak plezier in het leven van de mens. Met name de hond wordt gezien als het meest trouwe huisdier en maatje. Toch zorgt de hond ook voor veel overlast en ergernis in de leefomgeving. Of is dat verwijt onterecht en is niet de hond maar de hondenbezitter de oorzaak van de grootste ergernis in de woon- en leefomgeving:

Inloopuur leefstijlcoach bij MFC de Malburcht

De donderdag in MFC de Malburcht staat in het teken van bewust gezond bewegen. De leefstijlcoach sluit hier op aan met een inloopuur. Mensen met vragen over hun leefstijl kunnen terecht in dit uur.

Leefstijlcoach Manon Janssen is vanaf 6 november elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur aanwezig om mensen individueel in gesprek te gaan. Locatie: MFC de Malbucht, Graslaan 97C. Ook is het mogelijk een coachingstraject te starten. Het inloopuur en het coachingstraject zijn gratis.

Bijna 25 jaar - Rechtswinkel Arnhem

Op 29 februari 2015 bestaat Rechtswinkel Arnhem alweer vijfentwintig jaar. Bij de oprichting was de doelstelling om juridisch advies te verlenen aan personen voor wie rechtshulp in het algemeen minder toegankelijk is. Het was de bedoeling dat je bij de Rechtswinkel net zo makkelijk naar binnen loopt als bij een gewone winkel.
Vandaag de dag verzorgt de Rechtswinkel nog steeds laagdrempelige en vrijblijvende spreekuren, waarbij vrijwillige rechtswinkeliers de juridische vragen van de cliënten zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Straat in Actie gaat verhuizen!


Groot nieuws! Een van de meest populaire en gewaardeerde vrijwilligersorganisaties in Malburgen, Straat in Actie, gaat verhuizen. De organisatie blijft gelukkig centraal gelegen binnen de grenzen van Malburgen en niet ver van de huidige locatie waar het zich nu bevind. I.v.m. de verhuizing zal Straat in Actie tijdens de maand October geen activiteiten kunnen ondersteunen.

Fietstocht 18 October over nieuwe fietspaden Stadsblokken en Meinerswijk

Met de aanleg van nieuwe fietspaden ligt er een fietsroute dwars door de Uiterwaarden naar MeinerswijkMet de aanleg van nieuwe fietspaden ligt er nu een fietsroute dwars door de Uiterwaarden in Oost-Noord naar Meinerswijk
Aann
emerscombinatie GMB-Van Oord organiseerde afgelopen jaar een aantal informatieve en tevens zeer populaire excursies door Meinerswijk/Stadsblokken i.h.k.v. de uiterwaardenafgraving.

GMB-Van Oord wil i.v.m. het afsluiten van de werkzaamheden een laatste excursie organiseren en wel in de vorm van een fietstocht Tijdens deze tocht  wordt  in het veld uitleg gegeven over de uitvoering en realisatie van ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’.

Wijkplatform Malburgen Oost een feit


Een historisch moment gisteren. Malburgen Oost (Malburgen ten oosten van de Nijmeegseweg) heeft sinds de organisatorische splitsing tussen Malburgen West en Oost officieel een eigen Wijkplatform. Alle leden tekenden op dinsdagavond 30 September de overeenkomst in buurtcentrum de Hobbit.

Nieuwe website Malburgen bijna klaar

Afsluitende werkzaamheden in Meinerswijk en de Stadsblokken

fietspaden
De werkzaamheden die GMB-Oord het afgelopen heeft uitgevoerd zit er bijna. Op dit. moment wordt er gewerkt aan de realisatie van fietspaden in Meinerswijk en wordt er in de stadsblokken de laatste hand gelegd aan het opruimen van het werkterrein. 

Meer wijkcentra gerund door bewoners

In verschillende wijken zijn bewoners bereid zelf het wijkcentrum te gaan runnen als de gemeente belooft ze financieel te ondersteunen - in elk geval in de beginfase. Dit wil de gemeente doen. Door nieuwe vormen van beheer en door een herschikking van wijkvoorzieningen behoudt Arnhem een sterk netwerk van wijkcentra, terwijl jaarlijks vier ton bezuinigd wordt.

Terugkijk: Wijkplatform vergadering Malburgen West 23 September

Een nieuwe rubriek van de website redactie: terugkijken op de vergaderingen van de Wijkplatforms in Malburgen Oost en West. Op 23 September werd in MFC De Spil de tweemaandelijkse vergadering gehouden door de leden van het Wijkplatform West. Hieronder een korte samenvatting van een aantal punten die tijdens de vergadering behandeld werden.

Over de brug – 70 jaar later


Wat 70 jaar geleden niet lukte, gebeurde op de avond van 21 September 2014 toch. Een grote colonne van zo’n 200 voornamelijk Engelse legervoertuigen waaronder tanks en pantserwagens uit de 2de wereldoorlog trok vanuit Nijmegen door Arnhem Zuid en Malburgen over de John Frost brug naar Arnhem Noord. Doordat het van te voren niet was aangekondigd waren veel bewoners verrast en waren er nauwelijks kijkers.

Zei daar iemand Kunst?!


De nieuwsbrief van het Kunstbedrijf is te vinden door op bovenstaande afbeelding te drukken.

Arnhem in Dialoog zoekt gespreksleiders

Van 8 t/m 14 november organiseert st. Rijnstad in samenwerking met MEE Gelderse Poort wederom Arnhem in Dialoog. Een week lang gaan honderden mensen met elkaar in gesprek over het thema: Wat heb jij in huis? 
De organisatie is op zoek naar gespreksleiders. Ervaring is niet vereist. Het volgen van een korte training is wel verplicht.

Inhoud syndiceren