Wijkbeheer

Politie en de Wijkagenten

In Malburgen zijn vier wijkagenten werkzaam. De wijkagenten werken gericht op een aantal wijkproblemen die direct te maken hebben met uw veiligheidsbeleving.

Het motto van de wijkagent is 'samenwerken aan veiligheid', dat betekent dat hij het niet alleen aankan. Wacht daarom dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar spreek hem of haar aan op straat of maak een afspraak. U kunt de wijkagent bereiken via het politiebureau of telefonisch via 0900-8844.

Nog meer gratis huiskamerconcerten tijdens Muziek bij de Buren 2014


Muziek bij de Buren is hét huiskamerfestival van Arnhem. Op zondagmiddag 14 december veranderen van 13:00 tot 17:00 77 huiskamers in heel Arnhem in intieme podia en kan iedereen luisteren naar maar liefst 231 bijzondere optredens van lokale talenten.  Voorafgaand is er een opening in Dudok en afsluitend is er een feest in Luxor Live. Het hele programma is gratis te bezoeken! Tijdens de eerste editie van het festival in 2013 waren er nog 59 huiskamers en 169 optredens.

Malburgs' Koppeltje voor twee wijk veteranen


Het einde van het Wijkbeheer-jaar nadert en dat betekent traditioneel dat er weer het Malburgs’ Koppeltje uitgereikt mag worden. Dit jaar kregen Astrid van Brenk en Arie Koorneef het gouden speldje uit handen van Wijkregisseur Tiny Wouters.

Bladkorf verdwijnt


Bovenstaande foto toont een unicum, een goed gevulde bladkorf in Malburgen – met blad - zoals bedoeld is. Het merendeel van de korven wordt echter gevuld met van alles behalve blad.

Hij komt…hij komt…


We hebben het hier niet over de goedheiligman, maar over de komst van een nieuwe gymzaal ter vervanging van bovenstaand gebouw op het Hobbit terrein aan de Zwanebloemlaan (achter de Mozaïekschool.)

Activiteiten in Sociaal Huis immerloo


Sociaal Huis Immerloo  -Prisma heeft de komende weken weer een aantal nieuwe activiteiten. Zo wordt er informatie gegeven over de cursus Liever bewegen dan moe. Een informatie ochtend over trainingen algemeen maatschappelijk werk en op 6 December wordt er een rommelmakrt gehouden.

Arnhemse armoede-agenda zet in op initiatieven uit de stad

Onder de noemer ‘samen actief tegen armoede’ hebben 25 organisaties in de stad een armoedepact gesloten, waaronder de gemeente Arnhem. Door het combineren van verschillende bestaande en nieuwe initiatieven – denk aan projecten als stadslandbouw, financiële café’s of samen eten, samen koken – gaat de stad werken aan het versterken van financiële zelfredzaamheid en het doorbreken van sociaal isolement van Arnhemmers. Aan dat laatste moet ook de Gelrepas een belangrijke bijdrage leveren. De grens om voor deze pas in aanmerking te komen is nu 120% van het minimum inkomen. Eerder was dat 110 %. Met deze pas kunnen kinderen uit arme gezinnen bijvoorbeeld gratis sporten of korting krijgen op allerlei activiteiten.

Uitbreiding Karbonkel

Vanaf Januari 2015 opent de SPA een tweede antroposofische Karbonkellocatie in het gebouw Prisma in de wijk Immerlo, Eimersingel-Oost 266 (dicht bij de Parcivalschool). Er start dan een kleinschalig peutergroepje (maximaal 8 kinderen) voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
De openingstijden zijn aangepast aan de tijden van basisschool de Parcival: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 15.00 uur; vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

Eerste COM overleg gehouden


Sinds de splitsing binnen het Wijkbeheer in 2013 tussen Malburgen West en Oost, is het eerste centrale overleg  op de avond van 11 November in de Hobbit een feit.

Landelijke glascampagne start in Arnhem

Met het motto “Glas in het Bakkie” gaat op vrijdag 31 oktober in Arnhem de landelijke glascampagne van start. Op drie verschillende locaties in de stad vindt de kick-off van deze campagne plaats.  Iedere inwoner van Arnhem die op één van de locaties zijn glas naar de glasbak komt brengen wordt door een speciaal Glasteam als VIP ontvangen. Rond 10.15 uur doet wethouder Ine van Burgsteden de aftrap voor de campagne op winkelcentrum Presikhaaf.

Doggy poles in Oost-Noord

Huisdieren zijn leuk gezelschap en brengen vaak plezier in het leven van de mens. Met name de hond wordt gezien als het meest trouwe huisdier en maatje. Toch zorgt de hond ook voor veel overlast en ergernis in de leefomgeving. Of is dat verwijt onterecht en is niet de hond maar de hondenbezitter de oorzaak van de grootste ergernis in de woon- en leefomgeving:

Inloopuur leefstijlcoach bij MFC de Malburcht

De donderdag in MFC de Malburcht staat in het teken van bewust gezond bewegen. De leefstijlcoach sluit hier op aan met een inloopuur. Mensen met vragen over hun leefstijl kunnen terecht in dit uur.

Leefstijlcoach Manon Janssen is vanaf 6 november elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur aanwezig om mensen individueel in gesprek te gaan. Locatie: MFC de Malbucht, Graslaan 97C. Ook is het mogelijk een coachingstraject te starten. Het inloopuur en het coachingstraject zijn gratis.

Bijna 25 jaar - Rechtswinkel Arnhem

Op 29 februari 2015 bestaat Rechtswinkel Arnhem alweer vijfentwintig jaar. Bij de oprichting was de doelstelling om juridisch advies te verlenen aan personen voor wie rechtshulp in het algemeen minder toegankelijk is. Het was de bedoeling dat je bij de Rechtswinkel net zo makkelijk naar binnen loopt als bij een gewone winkel.
Vandaag de dag verzorgt de Rechtswinkel nog steeds laagdrempelige en vrijblijvende spreekuren, waarbij vrijwillige rechtswinkeliers de juridische vragen van de cliënten zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Straat in Actie gaat verhuizen!


Groot nieuws! Een van de meest populaire en gewaardeerde vrijwilligersorganisaties in Malburgen, Straat in Actie, gaat verhuizen. De organisatie blijft gelukkig centraal gelegen binnen de grenzen van Malburgen en niet ver van de huidige locatie waar het zich nu bevind. I.v.m. de verhuizing zal Straat in Actie tijdens de maand October geen activiteiten kunnen ondersteunen.

Fietstocht 18 October over nieuwe fietspaden Stadsblokken en Meinerswijk

Met de aanleg van nieuwe fietspaden ligt er een fietsroute dwars door de Uiterwaarden naar MeinerswijkMet de aanleg van nieuwe fietspaden ligt er nu een fietsroute dwars door de Uiterwaarden in Oost-Noord naar Meinerswijk
Aann
emerscombinatie GMB-Van Oord organiseerde afgelopen jaar een aantal informatieve en tevens zeer populaire excursies door Meinerswijk/Stadsblokken i.h.k.v. de uiterwaardenafgraving.

GMB-Van Oord wil i.v.m. het afsluiten van de werkzaamheden een laatste excursie organiseren en wel in de vorm van een fietstocht Tijdens deze tocht  wordt  in het veld uitleg gegeven over de uitvoering en realisatie van ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’.

Inhoud syndiceren