De Hakkebrak

De Hakkebrak

Bouwspeelplaats De Hakkebrak bestaat al 30 jaar. Wat is een bouwspeelplaats? Dat is een beschermde speelvoorziening waar de jeugd een groot deel van het jaar hutten kan bouwen onder toezicht van vrijwilligers en de beheerder. Ook zijn er speeltoestellen, dieren en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. De doelstelling van de speelplaats is de jeugd een veilige speelruimte bieden en samenspel en creativiteit stimuleren. Het idee van de bouwspeelplaats vindt zijn origine in Denemarken.

In Arnhem ontstond de eerste bouwspeelplaats in 1976 in Malburgen. U kunt deze speelplaats vinden aan de Zwanenbloemstraat vlajbij de Hobbit. De speelplaats is onderdeel van het Sportbedrijf Arnhem. In de jaren '70,'80 en '90 zijn veel vrijwilligers actief geweest voor de Hakkebrak. Voorop staat dat dank zij deze vrijwilligers de Hakkebrak nu 30 jaar bestaat en vele jaren heel veel kinderen, dank zij deze mensen, met heel veel plezier hebben gespeeld op de Hakkebrak. Momenteel wordt de Hakkebrak ondersteunt door beroepskrachten en zij zijn het belangrijkste aanspreekpunt voor de wijk.

De Hakkebrak wordt al wel jaren ondersteunt door bouwspeelplaatsassistenten ( dit is de officiële naam). Deze medewerkers ondersteunen de bouwspeelplaatscommissie bij het onderhoud, beheer en toezicht. In de afgelopen jaren zijn een aantal medewerkers behoorlijk actief geweest. De bouwspeelplaats is bestemd voor kinderen uit de wijk en omgeving. Om de speelplaats is een groot hek geplaatst en er zijn mensen die tijdens de openingsuren er op letten dat de kinderen geen gevaarlijke spelletjes doen of verkeerd met materialen om gaan. Ook dragen zij zorg voor de dieren.

Er stond eerst een houten gebouw voor de beheerder op het terrein maar in 1995 is dit gebouw af gebrand. De speeltoestellen die er toen stonden zijn in '96/'97 weg gehaald omdat zij niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. De plannen voor een nieuwe start hebben eind jaren '90 een tijd stilgelegen. Dit kwam omdat de gemeente Arnhem werkte aan het Masterplan Malburgen. Lange tijd was onduidelijk waar precies de brede school gebouwd zou gaan worden. Het wijkplatform maakte zich grote zorgen om het uitblijven van de herbouw van de speelplaats.

De Hakkebrak is in 1998 weer volledig opgebouwd. Er kwamen duurzame avontuurlijke speeltoestellen ( de praktijk heeft dat al uitgewezen) onder andere een kabelbaan en de koninginneschommel die erg populair is bij de jeugd. Allemaal speeltoestellen waarbij samenspel wordt gesimuleerd. Voor de allerkleinsten zijn er wiptoestellen, steptones en een zand/waterbak.

Dit alles werd voor het overgrote deel met gelden van de gemeente aangeschaft. Maar laten we ook de sponsors en het wijkplatform niet vergeten. Mede dank zij hen is de Hakkebrak geworden wat het tegenwoordig is.

De grote opening vond plaats op koninginnedag in 1988 met tal van activiteiten. deze dag betekende een nieuwe start van activiteiten  voor en in de buurt. Vanaf het begin af aan is er samengewerkt met buurtcentrum de Hobbit, want samen sta je sterk en kun je meer organiseren. Al snel werd ook samenwerking gezocht met andere buurtcentra en instanties. De openingsdag was een ware feestdag.

De Hakkebrak wil plek bieden aan alle bewoners van de wijkenb. Ook gehandicapte kinderen moeten kunnen spelen. Daarom is er naast het speciale toilet ook het terrein aangepast. Er staat een zandtafel bij het zand?watertoestel met daaronder bestrating.Er is een aangepaste picknicktafel in de kleuterhoek. Er zijn speciale speelvoorzieningen voor deze groep jeugdigen. Het advies daarvoor is gegeven door de Provinciale Patiënten Consumenten Federatie.

Toch was er nog een grote wens. Waar kinderen zijn horen ook dieren. Helaas had de gemeente hiervoor geen geld. De gemeente heeft er echter wel voor gezorgd dat er en degelijk hekwerk geplaatst is. Met behulp van Arnhemse fondsen zoals de Dullertstichting, Nicolai Broederschap en het Burger- en Nieuwe Weeshuis Arnhem is alles toch gerealiseerd. In eerste instantie dreigde de Welstandscommissie het ontwerp van de stal af te keuren, maar met de steun van de wethouders Henri Lenferink en Jantien Vlam is het er toch gekomen. Het dierenverblijf is ingericht met een potstal, net zoals op de stadsboerderijen. De mest blijft langer in de stal liggen. Dit zorgt voor warmte isolatie voor de geiten en is beter voor het milieu.

 De inrichting van de stal was en wordt volledig verzorgd door vrijwilligers van de Hakkebrak. Ook de dieren werden en worden door hen verzorgd. De dierenweide is ook grotendeels ingericht door vrijwilligers zoals Ajan, Anita, Gert, Fred en Els. De assistent beheerder van de Hakkebrak springt bij waar dat nodig is. Er is een schuilhok voor de geiten tegen regen of felle zon en ook een klimrek. Ook is er een pad aangelegd zodat gehandicapte jongeren bij de dioeren kunnen komen. Zoals U ziet is er aan van alles gedacht. De bedrijven die hebben mee geholpen aan de realisering van het dierenverblijf zijn; firma Kemperman, v.d.Roest& Busker b.v., B & G Hekwerk, de gemeente Arnhem en Sportbedrijf Arnhem.

Zoals U heeft kunnen lezen heeft de Hakkebrak een hele geschiedenis. Maar tot de dag van vandaag draait de Hakkebrak op volle toeren. Dit kan door ondersteuning van veel vrijwilligers en laten we de diverse sponsors niet vergeten. We kunnen wel zeggen dat onze wijk verreikt is met de komst van de Hakkebrak en we hopen dat de Hakkebrak een lang bestaan is beschoren.